Feel Success

Feel Success
Feel Success

Σε αυτό το τρίωρο σεμινάριο γίνεται ανάλυση τι νοείται επιτυχία και πόσο συνδέεται με την ευτυχία . Ποια είναι τα συστατικά των επιτυχημένων και τα χαρακτηριστικά του Ηγέτη. Ποια είναι τα εμπόδια και πως αντιμετωπίζονται, πως κτίζει κάποιος αυτεπάρκεια (self-efficacy) και πως ορίζει την δική του επιτυχία και πορεία προς το στόχο που επιθυμεί.

Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που  επιθυμούν να κατακτήσουν προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους, αποζητούν  την επιτυχία, οραματίζονται μια διαφορετική  ζωή  και επιθυμούν μια αποτελεσματική μέθοδο ή στρατηγική.

Σε όσους κρύβουν ένα εν δύναμη ηγέτη όχι μόνο για τα επαγγελματικά τους σχέδια (δεν απευθύνεται μόνο σε καριερίστες) αλλά και για τομείς της ζωής όπου οι  κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες, η ψυχική ανθεκτικότητα και η στρατηγική  είναι πλέον επιβεβλημένες.

Η καινοτομία είναι ότι όλα γίνονται είτε δια ζώσης είτε  μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας (eRoom) το οποίο εξασφαλίζει την άμεση  συμμετοχή  του ενδιαφερόμενου  καθώς και  την εύκολη  πρόσβαση του σε σημειώσεις, άρθρα, εκπαιδευτικό υλικό  και ασκήσεις.