Feel Coaching

Feel Coaching
Feel Coaching

Ένα δίωρο εισαγωγικό σεμινάριο με θεωρητική προσέγγιση αλλά και διάθεση για αφύπνιση και αξιολόγηση που είμαστε αλλά και που επιθυμούμε να πάμε (call to action).

Αναλύονται βασικές έννοιες όπως είναι το Life Coaching ποια η διάφορα  με την Ψυχοθεραπεία και άλλες τεχνικές ή επιστήμες .Ερευνά τι επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά και πως μέσα από εργαλεία  και δεξιότητες που  το άτομο δύναται να αποκτήσει, πως μπορεί να αντιμετωπίσει την καθημερινή του ζωή στοχεύοντας σε μια ξεκάθαρη ισορροπημένη και ευτυχισμένη πορεία . Δίδονται χρήσιμα tipς και ερωτηματολόγια – ασκήσεις.

Απευθύνεται σε όλους επιθυμούν να γνωρίσουν το Life Coaching, τι περιλαμβάνει και πως μπορεί να τους βοηθήσει σε όλα τα πεδία της ζωής τους.

Επίσης σε όσους θέλουν να κατανοήσουν το τρόπο που δομείται και λειτουργεί η ανθρώπινη συμπεριφορά , οι ανθρώπινες σχέσεις και πως επιτελείται η προσωπική ανάπτυξη και αυτοβελτίωση.

Η καινοτομία είναι ότι όλα γίνονται είτε δια ζώσης είτε  μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας (eRoom) το οποίο εξασφαλίζει την άμεση  συμμετοχή  του ενδιαφερόμενου  καθώς και  την εύκολη  πρόσβαση του σε  σημειώσεις, άρθρα, εκπαιδευτικό υλικό  και ασκήσεις.