Η χρησιμότητα του “Life Coaching” στην καλλιέργεια του SelfCare

Η Γενική Γραμματέας της Europa Donna Hellas κυρία Στέλλα Ζουλινάκη (Life & Business Coach – Επιχειρηματίας – Insurance Agent & Manager – Μέλος του Συλλόγου ΗCCMA) μας εξηγεί τη σημασία της σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής “αυτοφροντίδας” στην πρόληψη και την αποκατάσταση ασθενειών και την χρησιμότητα του “life coaching” για την επίτευξή της. Εισήγηση στην ενότητα «Τρόπος ζωής και πρόληψη καρκίνου μαστού» στο Webinar της Europa Donna Hellas: “O καρκίνος του μαστού στην εποχή της εξατομικευμένης ιατρικής” (14/11/2020).

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *