#50. Πώς να Αντιμετωπίζεις τις συγκρούσεις.

Οι συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι συστατικό της ζωής. Χρειάζεται να τις αντιμετωπίζουμε αντί να τις αποφεύγουμε. Σε αυτό το επεισόδιο σου δίνουμε συμβουλές για το πως να αντιμετωπίζεις αποτελεσματικά μια σύγκρουση προς όφελος δικό σου και του άλλου ανθρώπου.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *