Όταν ακούτε τη λέξη “Αυτοφροντίδα”, τι έρχεται στο μυαλό σας;

Όταν ακούτε τη λέξη “Αυτοφροντίδα”, τι έρχεται στο μυαλό σας;

Η υγεία είναι ο παράγοντας που μετράει την φυσική, ψυχολογική ή ακόμα και την πνευματική κατάσταση ενός ζώντος οργανισμού.

Σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (1946), η υγεία είναι “η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας”.

Έτσι λοιπόν, η έννοια της υγείας, δεν αποδίδεται μόνο από την ιατρική, αλλά και από άλλους παράγοντες όπως είναι το περιβάλλον, η οικονομία, η εργασία κ.α.

Το πρώτο βήμα στην φροντίδα της υγείας είναι η κατανόηση της βασικής έννοιας της αυτοφροντίδας.

Στον πυρήνα του το Self Care είναι ο τρόπος που φροντίζουμε τον εαυτό μας.
Το ουσιαστικό Self Care έχει ξεκάθαρη τρισδιάστατη υπόσταση και έχει να κάνει τόσο με την φροντίδα του φυσικού μας σώματος, όσο και με την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική μας ευεξία.

Δείτε παρακάτω το video που περιέχει tips & tricks για να γνωρίσετε την πραγματική έννοια της αυτοφροντίδας, που οδηγεί στην καλύτερη γνώση του σώματος αλλά και της διάθεσής μας.

Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας! Ξεκινήστε να τον φροντίζετε ουσιαστικά!

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *